Послуги

Оцінка вартості родовищКонсультації, аналітика, ліцензування


Розвідка родовищ


Водозабезпечення


Інженерна геологія


Проектування відкритих гірничих робітБуріння свердловинDue diligence

 
Корисні ресурси

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Лондонська біржа металів LME

Котировки LME (рос. ресурс infogeo.ru)
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСВОЄННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ФОСФАТІВ В УКРАЇНІ

До переліку публікацій

Шепель І.В.
Клименко О.П.

1. Необхідність використання фосфатів для землеробства

Україна має унікальний ґрунтовий покрив, серед якого переважають чорноземи, що займають близько 22 млн. га, або 65% орних земель. Ці чорноземні грунти мають високу родючість. Разом з тим, досвід виробництва і наукові дослідження свідчать, що інтенсифікація землеробства призвела до значної деградації чорноземів і зменшення їх ефективної родючості. Високий ступінь розораності, збільшення площ зрошування та осушення, інтенсифікація механічного обробітку – ці та інші фактори зумовили інтенсивний розвиток процесів деградації:
 • зростання площ еродованих земель;
 • зменшення вмісту гумусу в грунті;
 • погіршення фізичних та фізико-механічних властивостей грунтів і в т.ч. підкислення грунтів та їх ущільнення.

До 1990 р. інтенсивність деградаційних процесів у значній мірі послаблювались за рахунок хімізації та меліорації земель, збільшення обсягів використання органічних добрив, вапнування грунтів та інших заходів для підвищення їх родючості.

Науково-обгрунтована потреба в мінеральних добривах в Україні складає 8,55 млн. тонн діючої речовини при одночасному внесенні 280-300 млн.тонн органічних добрив. При такій кількості використаних мінеральних та органічних добрив можна забезпечити бездефіцитний баланс поживних речовин у грунті, запобігти зростанню втрат гумусу і розвитку процесів деградації грунтів [3].

Обсяги виробництва і необхідного споживання мінеральних добрив в Україні на період до 2005 року (в тис.тонн діючої речовини) наведені у таблиці 1. На жаль вносилось добрив у 10-12 раз менше від потреб. На загальні обсяги споживання фосфорних добрив і їх внесеня впливало збільшення закупівельних цін в 2,6 – 3,1 рази та зменшення питомої ваги сільськогосподарських угідь, на яких вносились мінеральні добрива.

Табл.1. Баланс можливого виробництва і необхідного
споживання мінеральних добрив в Україні.


Види добрив

Потужність по виробництву на 01.01.95р.

Чисельник – потреба за роками

Знаменник – надлишок (+) або дефіцит (-)

1995

2000

2005

Мінеральні добрива всього

4820

6680

-1860

8000

-3180

8550

-3730

в тому числі

 

 

 

 

1. Азотні добрива

3004

2480

+524

2900

+104

3190

-186

2. Фосфорні добрива

1504

2300

-796

2800

-1296

2960

-1456

3. Калійні добрива

312

1900

-1588

2300

-1988

2400

-20882. Світове виробництво фосфатів,запаси сировини

На виробництво фосфатвмісних мінеральних добрив використовується 80-90% видобутих фосфатних руд. Світовий видобуток фосфатної сировини (ФС) корелюється з чисельністю населення Землі. За останні 25 років світове виробництво фосфатів склало 3,3 млрд.тонн, в окремі десятиліття зростання виробництва нерівномірне. В наш час потреби у фосфатах складають 43 млн.т Р2О5, передбачається середнє щорічне збільшення потреб на 2,5%, що призведе до споживання в 2050р. 100 млн.т Р2О5 (320 млн.т ФС). Чисельність населення Землі відповідно збільшиться з 6 млрд. до 10 млрд. жителів.

Світові запаси фосфатних руд оцінюються в 63 млрд.т Р2О5 і виявлені більш ніж в 60 країнах, з них 80% зконцентровані в Марокко, США, Китаї , Росії та Казахстані [1].

Табл.2. Розподіл світових запасів фосфатних руд

Країна

Запаси фосфатних руд

млн.т Р2О5

%

з них апатитових

млн. т Р2О5

%

1

2

3

4

5

Марокко

15810

25,1

10

0,2

США

15028

23,8

20

0,4

Китай

9530,4

15,1

10

0,2

Росія

4827,5

7,7

3410

64,8

Казахстан

4306

6,8

30

0,6

Мексика

1683

2,7

5

0,1

Західна Сахара

1020

1,6

-

-

Туніс

999

1,6

-

-

Іран

850

1,3

-

-

Естонія

826

1,3

-

-

Єгипет

742

1,2

-

-

Австралія

670

1,1

100

1,9

Бразилія

609,6

1,0

495

9,4

Інші

6165,9

9,8

1180

22,4

ВСЬОГО

63067,4

100

5260

100

Вказані в таблиці 2 запаси оцінені на суші, окрім того на шельфах морів і океанів оцінені поклади фосфатних порід у кількості 7271 млн. т Р2О5, деякі родовища морських фосфоритів підготовлюються до освоєння.

Структура собівартості ФС середньозваженої якості головних зарубіжних продуцентів та прогноз собівартості показані в табл.3.

За прогнозами спеціалістів [1], достовірних розвіданих запасів фосфатних руд буде достатньо для задоволення прогресивного збільшення споживання ФС протягом 100-150 років. Загальні відомі запаси фосфатних руд забезпечать розширене виробництво мінеральних добрив та інших хімічних продуктів на 300-400 років.

Табл.3. Складові собівартості фосфатної сировини різних продуцентів.

 

 

 

Країни, 

регіони

 

 

Складові собівартості, дол.США за 1 тонну концентрату

Повна собівартість дол.США за 1т концентрату

BPL, % (вміст Р2О5

Собівартість 1 тонни Р2О5 доларів/тонну

Відпускна ціна, доларів/тонну

видобуток

збагачення

амортизаційні витрати

загально-заводські та поза-виробничі витрати

податки та ліцензії

1 тонни концентрату

1 тонни Р2О5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А. Діючі запаси

Західна Африка

11

12

3

3

0

29

67(30,7)

94

36

117

Острів Різдва та Науру

9

7

6

10

0

32

 

 

 

 

США (Флорида і Північна Кароліна)

10

12

3

5

4

34

69(31,6)

108

 

 

Марокко і Західна Сахара

11

5

9

3

10

38

71(32,5)

117

46

142

США (західні штати)

12

18

4

12

2

48

 

 

 

 

Єгипет, Ізраїль, Йорданія

11

13

14

12

5

55

72(32,9)

167

 

 

Ірак, Сірія

11

12

12

16

10

61

 

 

 

 

Південна Африка

12

30

19

5

11

77

83(38)

203

 

 

Б. Перспективні запаси або підприємства

Марокко і Західна Сахара

10

6

16

4

16

52

71(32,5)

160

 

 

США (Флорида і Північна Кароліна)

10

14

18

12

14

68

69(31,6)

215

 

 

Австралія

7

14

17

15

9

62

 

 

 

 

Південна Африка

13

27

19

10

34

93

83(38)

245

 

 

Україна, Федорівське родовище апатит-ільменітових руд

9,5

15,1

4,1

11,3

7,4

47,4

85,4

(39,1)

121

75

192

Україна, рудо прояв Матейки

24,9

8,5

1,9

5,2

4,7

45,2

37,6

(17,2)

263

60,2

350

Україна, Здолбунівський прояв

14,9

8,6

1,6

3,7

7,3

36,1

35,4

(16,2)

223

56,7

350

Україна, Білогірський прояв

21,0

7,4

1,1

4,4

7,0

40,9

38,2

(17,5)

234

61,2

350

Україна, Зозулинецький прояв

13,0

7,2

3,0

3,1

7,7

34,0

34,3

(15,7)

217

55,0

350

3. Геолого-промислові типи фосфатних руд

Фосфатні руди представлені двома головними групами: апатитовими (переважно ендогенними) і фосфоритовими (екзогенними). Серед родовищ апатитових руд виділяється чотири головних генетичних класи: магматичні, карбонатитові, метаморфогенні і кори вивітрювання. Фосфорити є осадовими морськими утвореннями шельфів древніх океанів. Розподіл світових запасів руд показаний в табл. 4.

Табл.4. Розподіл світових запасів фосфатних руд за геологопромисловими
типами та родовища України.


Геолого-промислові типи

Світові запаси

Українські родовища, прояви, перспективні площі та породи

млн.т Р2О5

%

Зернисті фосфорити

30576,1

48,5

Волинський, Донецький, Деснянський і Причорно-морський регіони

Мікрозернисті

23496,3

37,3

Калюські верстви венду в Над-

дністрянщині

Жовнові

1424,0

2,3

Ратнівське, Карпівське, Осиків-

ське, Жванське та Кролевецьке родовища

Черепашникові

1079,0

1,7

Незвиське, Немійське (фосфат-

вмісні вапняки)

Фосфатно-зернисті

1036,8

1,6

Збагачені фосфором глауконіт-

кварцові піски Наддністрянщини та Слобожанщини

Залишково-метасоматичні

216,2

0,3

 

Карбонатити (включаючи руди хібінської групи родовищ та інші УЛК)

3811,0

6,0

Новополтавське родовище та рудопрояви Приазов¢я, Проскурівський та інші перспективні масиви Поділля

Магматичні

610,0

1,0

Стремигородське, Федорівське та інші на Коростенському та Корсунь-Новомиргородському плутонах

Кори вивітрювання

818,0

1,3

На Новополтавському, Стреми-

городському та Торчинському родовищах

ВСЬОГО

63067,41

 

 

В Україні є майже всі геолого-промислові типи фосфатних руд. Балансові запаси враховані по Новополтавському родовищі апатит-рідкіснометалевих руд в карбонатитах, Стремирогодському, Федорівському та Торчинському родовищах апатит-ільменітових руд в габро-анортозитах на Коростенському плутоні та на чотирьох родовищах фосфоритів. Відомості про розвідані запаси фосфатних руд України подані в табл.5.

Табл.5. Запаси фосфатних руд України (станом на 1 січня 2006 р.)

Родовища, перспективні масиви, площі та райони

Достовірні запаси  руди/Р2О5,
тис.тонн

Середній вміст Р2О5 в %

Примітка

В+С1

С2

В+С12

 

І. Апатитові руди

 

Новополтавське апатит-рідкісноме-

талеве родовище

859628

42310

95858

4268

955486

46578

4,9

Не розробляється

 

Стремирогодське апатит-ільменітове родовище

886344

23688

434012

8099

1320356

31787

2,4

Готується до розробки ТОВ «Валки-Ільменіт

 

Федорівське родовище ванадій-фосфор-титанових руд

129776,5

3919,2

44653,1

1250,2

174429,6

5169,4

3,0

Готується до розробки» ЗАТ «Титано-апатитова компанія»

 

Торчинське родовище апатит-ільменітових руд кори вивітрювання

209090

696

5101

23

214191

719

0,3

Готується до розробки

 

Разом апатитових руд

2084838,5

70613,2

579624,1

13640,2

2664462,6

84253,4

3,2

Не розробляється

 

ІІ. Фосфоритові руди

 

Милятинське родовище. Глауконі-фосфоритовий тип зернистих руд

-

3583,4

247

3583,4

247

6,9

Дослідно-промислова розробка Західно-Українським гірничим підприємством

 

Карпівське родовище. руди зернисті глауконіт фосфатні з прошарком фосфатних зерен

556,3

32,6

1291,5

72,59

1847,8

105,19

5,7

Розробляє ДП “Амвросіївська фабрика мінеральних добрив”

 

Осиківське

а) глауконіт-кварцеві піски з фосфоритовою галькою

86000

4000

79100

3700

165100

7700

4,7

Не розробляється

 

б) крім того, цілик

6600

500

52000

2600

58900

3100

5,3

 

 

Фосфоритиста залізна руда Керченського родовища

 

 

300004

6663

 

 

 

 

 

300004

6663

 

 

3,7

 

 

Не розробляється

 

б) крім того, цілик

72018

 

-

72018

 

2,6

 

 

Всього фосфоритових руд в Україні

397842,9

11289,0

83974,9

4019,59

481817,8

15308,59

3,2

 

 

Крім того цілик

78618

2038

52000

2600

130618

4638

3,6

 

 

За геолого-економічною оцінкою найперспективнішими для освоєння є комплексні апатитові руди габро-анортозитової формації Коростенського плутону (Федорівське, Стремигородське та інші), формації ультраосновних лужних порід та карбонатитів (Новополтавське). Для цих родовищ за вмістом корисних компонентів є аналогічні родовища, що експлуатуються в Росії, ПАР, Норвегії. Апатитові концентрати відзначаються високим вмістом Р2О5, екологічною чистотою, придатні для переробки на діючих хімічних заводах України без внесення суттєвих змін в технологічний регламент виробництва (без реконструкції).

В Україні є значні перспективи збільшень промислових запасів комплексних апатитових руд: габро-анортозитового геолого-промислового типу – на Коростенському і Новомиргородському плутонах; формації УЛК – в Приазов¢ї та на Поділлі.

Фосфоритові руди зернистого геолого-промислового типу поширені в багатьох регіонах України, мають великі ресурси Р2О5. На жаль, вміст фосфору в рудах незначний і великі витрати на видобуток та отримання фосфоритових концентратів для їх переробки на хімічні добрива перевищують рівень світових цін на добрива. Але, завдячуючи високій розчинності фосфору в цих рудах, присутності супутніх компонентів живлення рослин (кальцій, магній, розчинні форми кремнезему) та мікроелементів, ці руди придатні для використання в якості місцевих добрив та меліорантів грунтів.

Родовища жовнових фосфоритів України характеризуються незначними запасами і вмістом 12-19% Р2О5 в жовнах, що трохи менше за вимоги стандарту до фосфоритової муки. Агрохімічні дослідження та економічні розрахунки показують доцільність освоєння оцінених запасів жовнових фосфоритів Ратнівського, Жванського, Карпівського, Осиківського і Кролевецького (Розльотського) родовищ.

Унікальними за вмістом Р2О5 (30-36%) та за розмірами (до 0,5 м) є конкреції фосфоритів Наддністрянщини, які в первинному заляганні спостерігаються в аргілітах чорносланцьової формації венду (калюські шари), а в перевідкладеному заляганні – в сеноманських відкладах змішаних фосфоритових руд.

Висновок:

В Україні є підготовлена до промислового освоєння фосфатна сировина і є реальні перспективи її розширення.

Список літератури:
 1. Ангелов А.И., Левин Б.В., Классен П.В. Мировое производство и потребление фосфатного сырья. Горный журнал. 2003. № 4-5
 2. Брагин Ю.Н. Зернистые фосфориты Украины. Симферополь. 2000.
 3. Використання нетрадиційних сировинних ресурсів у сільському господарстві. Збірник наукових статей і доповідей. Редактор Шевчук М.Й. Луцьк. 1997.
 4. Державний баланс запасів корисних копалин України. Фосфорит. Випуск 95, Київ.2006 р.
 5. Державний баланс запасів корисних копалин України. Апатит. Випуск 4, Київ.2006 р.
 6. Металіді В.С., Шепель І.В. Сировинна база фосфатів України. Стан та перспективи розвитку. Мінеральні ресурси України. 1997. № 4.
 7. Минеральые ресурсы России и других стран СНГ. Фосфорные руды стр. 263-269.
 8. Савинский М.Э. Перспективы развития внутреннего рынка минеральных удобрений. Химия и рынок. 2002. № 2-3
 9. Соколов А.С., Фролов А.А., Белов С.В. Закономерности размещения и особенности генезиса фосфатных руд. Геология рудных месторождений. 2001. том 43, с. 169-180.
 10. Тези науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи діяльності гірничо-хімічних підприємств Західного регіону України. Нові види міндобрив та нові виробництва". Хімічна промисловість України. 1998. № 1 стор. 1-37.


 
(C) 2009 All Rights Reserved. [email protected]
Головна || Послуги || Публікації || Менеджмент || Технічне забезпечення || Наші проекти || Контакти