Послуги

Оцінка вартості родовищКонсультації, аналітика, ліцензування


Розвідка родовищ


Водозабезпечення


Інженерна геологія


Проектування відкритих гірничих робітБуріння свердловинDue diligence

 
Корисні ресурси

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Лондонська біржа металів LME

Котировки LME (рос. ресурс infogeo.ru)
 

Сировинні перспективи розробки каолінів України

До переліку публікацій

Шепель І.В.

Сировинні перспективи розробки каолінів України

За кількістю розвіданих запасів каолінів (400 млн.тонн) та попередньо оцінених (категорія С2 – 1,0 млрд.тонн) Україна займає перше місце в світі. Ресурси каолінів України практично невичерпні: виявлені перспективні ресурси становлять 4.5 млрд.тонн, прогнозні – 40 млрд.тонн. Загальні запаси та ресурси каолінів Західної Європи на порядок менші, становлять 3.5 млрд.тонн, з них 2.0 млрд.тонн знаходиться у Великобританії. Провінція первинних каолінів Українського щита протягується на 950 км від Полісся до Азовського моря при ширині 350 км.
Серед елювіальних каолінів найпоширеніші і мають промислове значення каоліни, що утворились по гранітах, мігматитах і гнейсах. За умовами утворення, глибиною залягання первинних каолінів і збереженістю родовищ провінція каолінів Українського Щита поділяється на п’ять субпровінцій: Волинську, Подільську, Центральну, Придніпровську і Приазовську.Збагачений каолін (концентрат) виробляється на Просянівському і Глухівецькому гірничозбагачувальних комбінатах. В 1990 році було видобуто 3.0 млн.т первинного каоліна, вироблено 1068 тис.тонн каолінових концентратів, експортовано 854 тис.тонн. З 1992 р. видобуток каолінів різко зменшився: видобуток первинних каолінів 0.66-1.02 млн.тонн, виробництво збагачених каолінів – 221-327 тис.тонн, експорт – 146-291 тис.тонн.
Світове виробництво збагаченого каоліну складає близько 30 млн.тонн щорічно, на світовий ринок поступає близько 6 млн.тонн. Провідними виробниками каолінів є США – 9.5 млн.т, Великобританія – 2.9, Південна Корея – 1.8, Україна – 1.0, Бразилія – 0.9, Германія – 0.8, Китай – 0.7, Чехія – 0.4. Домінують на світовому ринкові каоліну компанії “Інгліш Чайна Клейз” (Англія) та “Джорджія Каолін” (США). В родовищах Англії каоліни видобуваються з кар’єрів, заглиблених на 100м і більше; на 1м3 каолінів приходиться видобувати і складувати у відвали 6м3 пустої породи, що створює складні умови розробки родовищ.
Освоєння родовищ України є більш доцільним за значною потужністю корисних копалин (на родовищах первинних нормальних каолінів у середньому 20м, первинних лужних каолінів – 8м, вторинних каолінів – близько 4м) при співвідношенні потужностей покриваючих порід до потужностей корисної копалини для родовищ нормальних та лужних первинних каолінів не більше 1:1, вторинних каолінів – не більше 6:1.


Запаси каолінів України

Корисна копалина

Кількість родовищ

Запаси в тис.тонн

Всього

  з них

    розробляються

Всього

з них розробляються

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

Каолін первинний

26

16

342229

594337

147683

296461

Каолін вторинний

6

5

66230

19903

56661

19903

Каолін лужний

2

1

46636

62145

21732

29298Збагачений каолін (концентрат) виробляється на Просянівському і Глухівецькому гірничозбагачувальних комбінатах. В 1990 році було видобуто 3.0 млн.т первинного каоліна, вироблено 1068 тис.тонн каолінових концентратів, експортовано 854 тис.тонн. З 1992 р. видобуток каолінів різко зменшився: видобуток первинних каолінів 0.66-1.02 млн.тонн, виробництво збагачених каолінів – 221-327 тис.тонн, експорт – 146-291 тис.тонн.
Світове виробництво збагаченого каоліну складає близько 30 млн.тонн щорічно, на світовий ринок поступає близько 6 млн.тонн. Провідними виробниками каолінів є США – 9.5 млн.т, Великобританія – 2.9, Південна Корея – 1.8, Україна – 1.0, Бразилія – 0.9, Германія – 0.8, Китай – 0.7, Чехія – 0.4. Домінують на світовому ринкові каоліну компанії “Інгліш Чайна Клейз” (Англія) та “Джорджія Каолін” (США). В родовищах Англії каоліни видобуваються з кар’єрів, заглиблених на 100м і більше; на 1м3 каолінів приходиться видобувати і складувати у відвали 6м3 пустої породи, що створює складні умови розробки родовищ.
Освоєння родовищ України є більш доцільним за значною потужністю корисних копалин (на родовищах первинних нормальних каолінів у середньому 20м, первинних лужних каолінів – 8м, вторинних каолінів – близько 4м) при співвідношенні потужностей покриваючих порід до потужностей корисної копалини для родовищ нормальних та лужних первинних каолінів не більше 1:1, вторинних каолінів – не більше 6:1.

Каоліни Глухівецько-Турбівського каолінового району

В межах Подільської каолінової субпровінції, у Вінницькій та Житомирській областях, знаходиться найкрупніший за розвіданими запасами первинних каолінів Глухівецько-Турбівський каоліновий район: 46% балансових запасів первинних каолінів України та 46% валового видобутку. Назви родовищ і проявів, відомості про якість подані в таблицях.

Розвідані запаси первинних каолінів Глухівецько-Турбівського каолінового району

Назва родовища

Запаси, млн.т

Середні потужності, м

Вихід глинис-тої фракції, %

Хімічний склад збагачених каолінів, %

Білизна, %

А+В+С1

С2

розкри-вних

порід

первин-них

каолінів

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

Велико-Гадо-минецьке

83,0

228,0

19,4

22,7

60

46,9

38,19

0,66

0,28

8-90 за лейко-метром

Глухівецьке

56,5

161,2

1-5

26

63

46,2

37,6

1,27

0,42

74-96 за фото-метром

Турбівське

6,9

-

9

11,3-22,8

45-60

44-49

33-38

1

1-2

65-80 за фото-метром

Жежелівське

5,9

21,4

2-18

17,6

47,71

46-48

36-38

0,46-1,68

0,19-1,7

80 за лейко-метромПрогнозні ресурси каолінів Глухівецького-Турбівського каолінового району

пп

Назви проявів

Вміст глинистої фракції, %

Глибина оцінки прогнозних ресурсів, від-до, м

Прогнозні ресурси категорії Р2, млн.т

Кількість пробурених свердловин

1

2

3

4

5

6

1.

Гуринський

55

17,6-37,0

236,0

3

2.

Чубинський

52

24,1-41,1

884,0

13

3.

Північний

54

13,1-43,0

216,0

5

4.

Тучанський

57

19,7-40,7

168,8

8

5.

Миколаївський

58

24,8-48,8

107,6

10

6.

Самгородський

61

42,4-64,4

165,0

2

7.

Стадницький

53

27,2-35,4

143,5

9

8.

Кордишівський

58

18,0-27,0

94,5

1

9.

Червоностепнянський

62

9,0-19,0

80,0

1

10.

Голендрівський

56

32,7-57,3

615,0

7


Велико-Гадоминецьке родовище первинних каолінів

Велико-Гадомицьке родовище первинних каолінів розташоване на території Житомирської (Бердичівський р-н) та Вінницької (Козятинський р-н) областей на відстані 1,5 км –від з.с. Глухівці і 5 км північніше від діючого кар’єру Глухівецького родовища каоліну на орних землях.
Первинні каоліни складаються на 50-85% з каолініту, 15-45% кварцу, 1-2% гідрослюд: у важкій фракції зустрічаються рутил, лейкоксен. Збагачений каолін родовища характеризується високою природною білизною концентрату – в середньому 82%, низьким вмістом окисів заліза і калію (0,46% і 0,33% в середньому), дещо підвищеним вмістом двоокису титану (0,76%); практично відсутні окиси кальцію (0,06%) і ангідриту сірчаної кислоти (0,02%). Каолінова складова має високу дисперсність. Середній вміст фракцій: менше 2 мікрон – 62,9%; 2-5 мікрон – 13,4%; 5-10 мікрон – 9,6%; 10-56 мікрон – 14,1%.
Лабораторними, лабораторно-технологічними і технологічними дослідженнями, які виконані багаточисельними інститутами і промисловими організаціями, встановлена придатність каолінових концентратів для крейдування і наповнювача паперу, для гумо-технічних, пластмасових виробів, штучної шкіри і тканини, для виробництва електротехнічного силуміну і ультрамарину, керамічних виробів і т.п. Каоліновий концентрат відповідає кращим міжнародним зразкам, наприклад, всесвітньо відомим англійським каолінам.
В 1993-1994 р.р. каоліни Велико-Гадоминецького родовища вивчались на відповідність вимогам західноєвропейського ринку у французьких та українських лабораторіях та в Гренобльському паперовому центрі. Підтверджено, що концентрати з первинного каоліну родовища не поступаються перед всесвітньовідомими марками для крейдування паперу, які виробляють компанії "Інгліш Чайна Клейз" (Англія) та "Джорджія Каолін" (США). Зроблені висновки: - на західноєвропейському ринку каолінів для крейдування паперу спостерігається збільшення (до 50-60%) імпорту із США та Бразилії. Ціни при цьому стабілізувались на рівні 150-180 дол. США за тонну і є мінімально прийнятними для американських і бразильських експортерів. На думку експертів, у найближчі роки ціна на каолін зростатиме на 3-5% щорічно.
Для оцінки маркетингових можливостей українського проекту взято до уваги такі обставини:

  • за останні роки західноєвропейський ринок поглинав щорічно до 1,5 млн.тонн каоліну для крейдування, і ємкість цього ринку найближчим часом буде розширюватися;
  • попит на каолін для крейдування особливо високоякісних сортів паперу задовільняється лише на 70%, в результаті ціни на кращі сорти каоліну такого призначення в окремих випадках сягають 400-450 дол. США за тонну;
  • західноєвропейські виробники паперу стають залежними від американського експорту каоліну для крейдування і прихід на ринок нового європейського виробника, близького географічно, з аналогічним продуктом, конкурентноспроможним перед американським, прогнозується сприятливий.
Промислові запаси каолінів категорій В+С1 становлять 83 млн.т, категорії С2 – 228 млн.т. Родовище високоперспективне для промислового освоєння.
Родовище не розробляється. На запаси категорії В (20366 тис.тонн), які розташовані у Бердичівському районі Житомирської області, в 1997 році видана ліцензія на експлуатацію ЗАТ "Українська каолінова компанія". Запаси категорії С1 та С2 розміщені у Козятинському районі Вінницької області – тут доцільно провести дорозвідку і переоцінити запаси.

Глухівецьке родовище

Розміщене в Козятинському районі, експлуатується з 1901 р. Глухівецьким каоліновим комбінатом, який був одним з головних в колишньому СРСР постачальником збагачених каолінів для підприємств фарфоро-фаянсової, хімічної, радіокерамічної промисловостей та головним постачальником підприємств паперової промисловості. Каоліни Глухівецького родовища утворились при вивітрюванні гранітів і мігматитів, мають білий, сірувато-білий, кремово-жовтий колір. Збагачений каолін на 95-98% складається з каолініту. Найкращі концентрати мають білизну 80-83%, вміст Fe2O3+TiO2 – 1,4%. До 1991 р. комбінат виробляв більше 1000 тис.тонн каолінового концентрату щорічно, в останні роки – 100-200 тис.тонн.

Оглядова карта катіонів (натисніть на малюнок для збільшення):


 
(C) 2009 All Rights Reserved. [email protected]
Головна || Послуги || Публікації || Менеджмент || Технічне забезпечення || Наші проекти || Контакти